Berliner Wanden

Procedure heien, trillen of persen stalen profielen en/of stalen beschoeiingsplaten

Algemeen

Een berlinerwand bestaat uit diep in de grond ingebrachte stalen I profielen op afstanden van 1 tot 2m,waartussen ofwel synchroon met het ontgraven horizontale houten of betonnen platen worden geplaatst,ofwel waartussen vòòr het ontgraven stalen beschoeiingsplaten worden ingebracht.

Het inbrengen van de stalen elementen kan ifv de randvoorwaarden op volgende wijzen gebeuren:

– laagfrequent inrillen
– hoogfrequent intrillen (met variabel moment)
– heien
– persen
– combinatie persen/trillen

Toepassing
* Indien het grondwater lager gelegen is dan, (of verlaagd kan worden tot) het maximale uitgravingpeil.

Voordelen
* zeer economische beschoeiing eventueel herwinbaar
* trillingsarm of trillingsvrij